Loading...
Екип 2018-11-15T11:29:25+00:00

Гергана Грозева Костова

Частен съдебен изпълнтел

Асен Димитров Димитров

Помощник частен съдебен изпълнтел

Юрисконсулти

Владимира Христова

Веселина Качарова

Дияна Терзиева

Пламен Недев

Деловодители

Виктория Желева

Ивайла Янева

Снежана Нейчева

Румяна Ненова

Красимира Тодорова

Милена Христова

Ася Гагаузова

Стойко Иванов

Връчител

Николай Николов

Връчител