Loading...
Образци и нормативна база 2018-06-20T21:55:17+00:00

Образци на документи

Закони и наредби

Наддавателно предложение

Изтегли

Регаламент (ЕС) 2016/679

Виж/Изтегли

Молба удостов. чл. 456 ГПК

Изтегли

Закон за частните съдебни изпълнители

Виж/Изтегли

Молба за разсрочване по чл. 454 ГПК

Изтегли

Етичен кодекс на частните съдебни изпълнители

Виж/Изтегли

Молба за прекратяване на ИД-плащане на вз.

Изтегли

ЗМИП

Изтегли

Молба за прекратяване на ИД

Изтегли

Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

Виж

Молба за превод на суми

Изтегли

GDPR политика за поверителност

Изтегли

Молба за образуване на ИД по обезпечение

Изтегли

Молба за обр. на ИД по ИЛ

Изтегли

Молба за обр. на ИД за въвод

Изтегли

Молба за конституиране на поръчител като взискател

Изтегли

Молба за изпращане на ИД при друг ЧСИ

Изтегли

Молба за вдигане на запор

Изтегли

Молба връщане надвн.сума

Изтегли

Молба връщане на задатък

Изтегли

Декларация ЗМИП -произход на средства

Изтегли

Декларация действителен соб-к

Изтегли